• slide11
  • slide13
  • slid1
  • slide12
  • slide10
  • Aarhus KUNSTRUTE, #VærkDinVerden, 201

  • NATUREN, 2016

  • 1 af 8 talebobler udarbejdet til #VærkDinVerdens hjemmeside

  • Del af 7døgnspronogse, Vejret Rundt, Rundetårn, 2018

  • #VærkDinVerden KUNSTRUTEN i Ringe, 2018

 

Tekstværker & collager / Textworks & collages

Ord og billed, kunstpakhuset, sep. – okt. 2016

En gruppeudstilling arrangeret af Claus Ejner og Lise Nørholm om brug af ord I billedkunsten. Udstillingen vil mikser historiske værker med samtidskunstværker og diskutere og viser traditionen for ord i billedkunst. Udstillingen præsenterer forskellige spor, hvor dette forhold gør sig gældende, dels det grafiske, abstrakte, konkrete maleri og dels det mere samfundsrelaterede konceptuelle. Mine værker bestod af laserudskårede tekstværker, billboards og fotos af tekster placeret i naturen.

Udstillingens kunstnere: Camilla Nørgård, Lise Harlev, Poul Gernes, Poul Pedersen, Tanja Nellemann Poulsen, Lise Nørholm og Claus Ejner, Lasse Krog Møller, Christian Vind, Lasse Krogh Møller, Jakob Borges, Lene Adler Petersen, Henrik Have og Jytte Høy.

 

WORD AND IMAGE, kunstpakhuset, aPRIL-June 2016

Is a group exhibition arranged by Claus Ejner and Lise Nørholm about the use of words in the visual arts. The exhibition will be mixing historical works with contemporary works and discuss and show the tradition for using words in the visual arts. The exhibition will present different trails where this relation has been present in both Graphical, abstract and concrete painting as well as in the more society oriented and conceptual.

The participating artists are Camilla Nørgård, Lise Harlev, Poul Gernes, Poul Pedersen, Tanja Nellemann Poulsen, Lise Nørholm og Claus Ejner, Lasse Krog Møller, Christian Vind, Lasse Krogh Møller, Jakob Borges, Lene Adler Petersen, Henrik Have og Jytte Høy.

 

Fodgænger>overgangens>striber, SYDHAVNS STATION Feb.- marts. 2015

På Sydhavns Station plakatsøjler er en række collager under navnet "fodgænger>overgangens>striber" udstillet. Formelt forholder de sig til det stribede, sort-hvide, eller rettere sort -”finansavis” lakse farvet. ”fodgænger>overgangens>striber var en del af i udstillingen Kunst og virkelighed kurateret af Claus Ejner. I min installation “Historie på Historie på Overgaden, for snart længe siden, startede min optagethed af det zebrastribede og jeg vil gerne arbejde på at videreudvikle interessen i billed og tekst. Hvad gemmer der sig bag forskydningen og i striberne? Hvilke strukturer tænker vi ikke over men følger blindt. Hvad sker der i sammenstødende og i det der går i et med striberne/tapetet". Samtidig er jeg inspireret samtidens coaching og mindfullnesssprogbrug og af psykologen Svend Brinkman der går direkte imod samtidens selvudviklings tendens og snakker direkte om at afvikle udviklingen.

 

Fodgænger>overgangens>striber, SYDHAVNS STATION Feb - March 2015

A series of collages are exhibited on the poster columns of Sydhavn Station under the title "fodgænger>overgangens>striber". Formally they can be related to the striped, black-white, or rather black – economics news paper. I participated in the exhibition Kunst og virkelighed (art and reality) curated by Claus Ejner. My interest in the black and white striped started with my installation History on History at Overgaden, about a year ago. I would like to develop this interest in image and words. What is hiding behind the stripes? What structures are we following without paying them any attention? What happens in the clashes and in stripes? At the same time I am inspired by the language of contemporary coaching and mindfulness as applied by the psychologist Svend Brinkman that counter poses the trend towards self-realization.

 

Hverdagstriolektik

ARK_mappen, Jornarkivet

Er en special-edition af ARK_Mappen. ARK_mappen samarbejder med JornMuseet om 4 specialudgivelser i 2015. De deltagende kunstnere er Peter Laugesen, Laila Svendsgaard og Lasse Krog Møller. Den første udgivelse er lavet i et samarbejde mellem Iben West og ARK Redaktionen samt undertegnede. Vi er inviteret til at gå i dialog med Jorn arkivet. Jeg har i arkivet ledt efter triolektisk relaterede skitser, breve etc. og samtidig har jeg inviteret en række personer omkring mig til at udfolde en selvvalgt tema eller problematik på en tegnet triolektisk måde.

Jeg har lavet en lille folder med fotos fra arkivet kombineret med en række tegninger fra flere forskellige folk omkring mig der har udfoldet en selvvalgt begreb eller tematik på en triolektisk måde.

I folderen er der indstukket 3 løsark med tekst-collager der ligeledes forholder sig til Jorn, triolektik og samtid.

Der skal stå: find udgivelsen på ARK´s lagerliste udgivelse 108 her: http://arkmappen.dk/lagerlisten/index.html#home

EVERYDAY TRIOLECTICS

ARK_MAPPEN, JORN ARCHIVE

Is a special-edition of ARK_MAPPEN. ARK_MAPPEN collaborates with the Jorn Museum about 4 special publications in 2015. The participating artists are Peter Laugesen, Laila Svendsgaard and Lasse Krog Møller. The first publication in collaboration with Iben West and the ARK editorial. We are invited into a dialogue with the Jorn archive. In the archive I have looked for triolectic related sketches, letters etc., and have invited a group of people to select and unfold a theme or an issue triolectically. I have made a small folder with photos from the archive combined with a series of drawings from different people who have chosen a term or a subject triolectically. Inside the folder are 3 pieces of paper with text collages that somehow also relate to Jorn, triolectic and the contemporary.

 

Rundkørselstekst fra kommende udgivelse, rundkørsler du ikke kommer uden om:

rundk


plakat1stor

Plakat der indgik i udstillingen Med andre ord, Keller Cek, 2005