• slide12
  • slid1
  • slide10
  • slide13
  • slide11
  • Del af 7døgnspronogse, Vejret Rundt, Rundetårn, 2018

  • 1 af 8 talebobler udarbejdet til #VærkDinVerdens hjemmeside

  • #VærkDinVerden KUNSTRUTEN i Ringe, 2018

  • NATUREN, 2016

  • Aarhus KUNSTRUTE, #VærkDinVerden, 201

 

Performative arbejder / performative works

(W)holes and watermelons, 2015/2016

Med Lise Skou baserer vi projektet med ovenstående titel primært på 3 interviews/samtaler vi har haft i Palæstina i 2013 med Sonja Nimr, Islar Jad, and Campus in Camp (a project from Palestine working with Quotes from the book “Feminism without borders”). Vi har skrevet et manuskript i samarbejde med Dima Abu Ghoush. Projektet favner spillet om definitionsretten, oversættelser mellem kulturer og sprog og retten til skabelse af eget narrativ. Hullerne og ”helerne” udsættes for et abstraktions niveau, for at tale om implosion af området Palæstina, på en underspillet måde.

English

(W)holes and watermelons, 2015/2016

This project with Lise Skou is based on 3 interviews/talks made in Palestine in 2013 with Sonja Nimr, Islar Jad, and Campus in Camp (a project from Palestine working with Quotes from the book “Feminism without borders”). We have written a manuscript in collaboration with Dima Abu Ghoush. The project entails the play with the rights to definition, translations between cultures and languages and the right to create one’s own narrative. The gabs and the ”wholes” are exposed to a level of abstraction in order to speak about implosion of the Palestine area in an understated manner.

 

 

THE NOTION OF THE PRODUCTIVE IN THE PERSPECTIVE OF LAZY LABOUR

I 2015 skal jeg udvikle på et projekt inviteret af Laznia recidency program i G-dansk. Det er et projekt med arbejdstitlen: The notion of the productive in the perspective of lazy labour.

I samarbejde med en gruppe unge og en professionel forfatter fra Polen sampler vi et manuskript om det flydende arbejdsmarked, længsel og migration, baseret på interview med samtidige polske arbejdere der arbejder i DK, og med en samling breve og artefakter fra Polakmuseet på Lolland fra ”Roepolakkernes tid” og emigrations Museet i G-dynia. Vi lader os inspirerer af forskellige polske teater- og tekstforfattere (som fx Sławomir Mrożek og sociologen Zygmont Bauman). Det endelige værk forventes færdig i sommeren 2016.

English

 

THE NOTION OF THE PRODUCTIVE IN THE PERSPECTIVE OF LAZY LABOUR

In 2015 I have been invited by the Laznia recidency program in G-dansk to develop a project: The notion of the productive in the perspective of lazy labour (temporary title). In collaboration with a group of youngsters and a professional writer from Polland we will sample a manuscript about the fluxing labour market, longing and migration, based on interviews with Polich workers employed in DK, letters and artefacts from the Polish Museum in Lolland and the Emigration Museum in G-dynia. Our inspiration will come from different Polish theatre –and text writers (eg. Sławomir Mrożek and the sociologist Zygmont Bauman). The final work is expected in the summer of 2016.

 

 

Not AT HOME_MED NORMADISK VÆSKE I HOVEDET / _ WITH NORMADIC FLUID IN THE HEAD,  Viborg Kunsthal (DK) 

I Not at home_med normadisk væske i hovedet er omgivelserne omkring Viborg Kunsthal, udenfor og indenfor, blevet udsat for ideen om midlertidigt ophold og for undersøgelsen af mulighederne for nye situationer og fællesskaber gennem forskellige installationer. På spil er ikke endelige løsninger eller verdenssyn men snarere fremkomsten og udviklingen af nye rumlige relationer som karakteriserer nye former for beboelse. Udstillingen forløber i maj 2015 – hundredårets jubilæum for kvinders stemmeret i Danmark.

 

English

The surroundings of Viborg Kunsthal, interior and exterior, is here subjected to the idea about temporary settlement and about examining possibilities of new situations and communities through diverging Installations. At stake is not final solutions or world views, but rather the emergence and development of new forms of spatial relations that characterizes new forms of habitation. The exhibition runs in May 2015 – the 100-year anniversary of women’s rights to vote in Denmark.