• slide11
  • slide12
  • slide13
  • slide10
  • slid1
  • Aarhus KUNSTRUTE, #VærkDinVerden, 201

  • Del af 7døgnspronogse, Vejret Rundt, Rundetårn, 2018

  • NATUREN, 2016

  • #VærkDinVerden KUNSTRUTEN i Ringe, 2018

  • 1 af 8 talebobler udarbejdet til #VærkDinVerdens hjemmeside

 

Involverende udsmykninger / Participatory decorations

Stierne imellem os, 2015, Toveshøj

Stierne imellem os er et udsmykningsprojekt i Toveshøj, initieret af Brabrand og Toveshøjs fællesråd I Brabrand. 1 del. er udarbejdelse af 10 stk. tekstinskriptioner der handler om at føle sig hjemme, nedfældet i fliserne mellem blokkene i Toveshøj baseret på workshops med beboerne. 

2 del. er udarbejdet i samarbejde med billedkunstneren Niels Rahrbæk, der ligeledes er et borgerinvolveret projekt. En vejviser-bænke-scene. Beboerne har ligeledes været med til at finde henvisninger til beboernes baggrundskulturer og poetiske udsagn og henvisninger til hjem. Og skiltene refererer til steder nationalt, lokalt og internationalt. Projektet er del af en række udsmykninger og interveneringer og skulpturer i Gellerup der indgår i ”Sculptures by gellerup”

English

 

The paths between us, 2015, Toveshøj

Is a decoration project in Toveshøj, initiated by the counsil of Brabrand and Toveshøj. The first part will be visible in the tiles between the blocks in Toveshøj and consisting of 10 text inscriptions about feeling at home based on workshops with the residents. The second part will be done in collaboration with the visual artist Niels Rahrbæk and will also be citizen involved. A road directory-bench-scene. The residents have participated in finding references to the background cultures of the residents along with poetical statements eg. About home. The signs refers to national, local and international places. The project is part of a series of decorations and interventions and is part of ”sculptures in Gellerup”.

 

UDSMYKNING AF UNIVERS på AARHUS TECH, Efterår 2015

Med overskriften i tegn og teorier – I mit univers involverer jeg de studerende og underviser i processen frem til den færdige udsmykning.  Forskellige Teoretikere er inviteret til at komme med indspark på en fremtidsdag og udfra disse arbejder vi videre med de unges fremtids ønsker, drømme og håb for fremtiden som ender ud i 2 endevægs udsmykninger.

English

Decoration of UNIVERS at AARHUS TECH, Autumn 2015

With the title ’signs and theories – in my univers’ I will involve the students and teachers in the process leading towards the final decoration. Different theoreticians are invited to contribute on a certain day in the future and from these we procceed to work with the students hopes and dreams for the future that will end up on 2 wall decorations.


 

FLERE SIDER AF SAMME SAG/MORE SIDES OF THE SAME STORY 2

Flere sider af same sag er et borger-inddragende udsmykningsprojekt, udarbejdet som en lys-installation  i samarbejde med Grete Aagaard.  Installationen viser på en og samme tid informative tekster fra Globus1 (den kulturinstitution den er monteret på) og tekster fra lokale organisationer og initiativer. Forskellige kunstnere kan bidrage med deres poetiske tekster, lokalt og nationalt.

 

English

Flere sider af samme sag/ more sides of the same story is a light-display initiated together with Grete Aagaard as a citizen-involved decoration project started in 2009. The light display simultaneously shows informatory texts from Globus1 (the cultural institution it is mounted on) and texts from local organizations and initiatives. Locally and nationally, different artists can contribute their poetical texts.

Neighbourhood project in Globus1- citizen involvement in Gellerup/Aarhus (DK) 2008-2009
A text-light display-journal in collaboration with artist Grete Aagard and local citizins, organisations, schools and other cultural producers such as poets and rappers working in the area.
The school was invovled in the project with several workshops with students from
7 and 8 grade participating in the workshop: MY LIFE MY WORDS OUR PLACE - Belive your own headliners.

 

 

MIXING-STORIES - BILLEDER FRA GELLERUP-OMRÅDET 2013/2014 / IMAGES FROM THE GELLERUP AREA   

I forbindelse med “Sigrids stue” (www.sigridsstur.dk) blev jeg inviteret til at lave et kunstprojekt i samarbejde med unge fra Gellerup-området der skulle indsamle historier fra de lokale. Da historierne var indsamlet skulle de udveksles; fortællerne og det de fortalte blev delt på tværs af alder, køn og etnicitet. Resultatet kan karakteriseres som twistede video-portrætter der blander rundt på hvilke historier der tilhører hvem, og stiller spørgsmålstegn ved hvilke indtryk og fordomme vi har af hinanden. Produktionen bliver vist på Sigrids stues hjemmeside og i Gellerup-området.

 

English

In the context of “Sigrids stue” (www.sigridsstur.dk) I was invited to do an art project in collaboration with youngsters from the Gellerup-area, collecting stories from locals. Once collected, the stories are exchanged; storytellers and stories are swapped across ages, genders and ethnicities. The result may be characterized as twisted video portraits, mixing and messing up whose stories belong to whom, and questioning the impressions and prejudices we have of each other. The production is shown at the web page of Sigrids stue and in the Gellerup-area.      

 

 

 

LAD DET SKE / LET IT HAPPEN

Tekst worksshops med skolens elever og lærer har dannet udgangspunkt for denne udsmykning.
Forskellige måder at arbejde med tekstproduktion, konteksten og brug af det pædagoiske Læringscenter har dannet baggrund for det endelige resultat. Herunder ses et udvalg af de ca. 20 tekstværker der udsmykker Højvangsskolens PLC i Århus området. ca. 200 kvm stort.

 

English

Text work shops with school students and teachers formed the basis of this decoration.
Different ways of working with text production, the context and the different ways of using the Pedagogical  Learning Center have formed the basis for the final result. Below is a selection of some 20 text works that adorn Højvang School PLC in the Aarhus area. about 200 sqm large.