• slid1
  • slide11
  • slide12
  • slide13
  • slide10
  • 1 af 8 talebobler udarbejdet til #VærkDinVerdens hjemmeside

  • Aarhus KUNSTRUTE, #VærkDinVerden, 201

  • Del af 7døgnspronogse, Vejret Rundt, Rundetårn, 2018

  • NATUREN, 2016

  • #VærkDinVerden KUNSTRUTEN i Ringe, 2018

 

Installationer / Installations

NICOLAJ KOLDING nov. 2015, Ugler i mosen

I installationen ”Ugler i mosen” arbejder jeg med en ”fysikalitet” af udstillingstitlen, den sproglige vending: ”Ugler i mosen”. Forskellige ord, sproglige vendinger og talemåder der referere til det ”at noget giver sig ud for at være noget andet end det er.” Begreber og dagligdagsting vil i installationen tillægges større eller mindre belysning, så de transformeres og modificeres i skygger på væggen, loft og gulv til fx overdimensionerede størrelser og figurer der ændre form evt. til uigenkendelighed og drejes og forskydes elektrisk med bevægemekanismer, og videoproduktion. For netop at sætte fokus på den transformation der kan ske, når noget eller nogen kategoriseres til fx. at være samtidens syndebuk. 

English

NICOLAJ KOLDING nov. 2015, Ugler i mosen

In the installation ”Ugler i mosen” I am working with the physicality of the Danish linguistic term: ”Ugler i mosen”. Different words, linguistic terms and sayings that refer to something, which looks different than what it is. Terms and everyday stuff will appear in the installation with lighting, transforming and modifying in shadows on the wall, the ceiling and the floor into eg. Over-dimensional sizes and figures that change to unrecognizability, twisted and shifted electronically with mechanisms of movement and video production. This will emphasize what can happen when something or someone for example are categorized as a scape goat.

 

 

HISTORIE PÅ HISTORIE/HISTORYONHISTORY, OVERGADEN, INSTITUTE OF CONTEMPORY ART (DK)

HISTORIE PÅ HISTORIE

Installationen er installeret i 2 rum. Det ene består af 2 store søjler af stakkede, bundtede historiske årbøger udspændt fra loft til gulv, en cirkel af udklippede historiske (og maskuline) håndtryk og på endevæggen masser demonstrations billeder, hvor parolen er klippet væk.

I det andet rum er en masse gamle historiske bøger installeret omkring  hylder. I mange af bøgerne er der udskåret figurer i, der derefter er foldet ud, så de står op/ud fra fladen. Herved opstår der nye lag og mellemrum, mellem fladen, figuren og det negative rum figuren efterlader. Tilsammen danner de en 3-dimensionel kaotisk miniature scene. Hvor andre historier end de allerede fortalte fra bøgerne kan komme til syne.

Historie på historie har været vist I forskellige sammenhænge.

 

English

The installation is installed in 2 rooms. One room consists of large pillars of stacked and bundled, historical yearbooks, suspended from the roof to the floor, a circle of clipped, historical (and masculine) hand prints, and on the end wall; lots of demonstrating pictures where the parole is chopped off.In the other room a bunch of old historical books are installed around shelfs. Figures are carved in many of the books and afterwards enfolded in standing positions. New layers and spaces occur in-between the  figures and the negative space that the figures leave behind. Altogether they form a 3-dimensional chaotic miniature scene where untold stories can appear. 

 

Under denne udstilling mangler der billeder/Missing images:

PLEASE TEACH SOME NEW TRICKS TO THIS OLD DOG CALLED NATIONALISM
- STILL POINTING OUT GUILTINESS ON THE GHOST OF EUROPE,

Still teaching