• slide13
  • slid1
  • slide11
  • slide12
  • slide10
  • NATUREN, 2016

  • 1 af 8 talebobler udarbejdet til #VærkDinVerdens hjemmeside

  • Aarhus KUNSTRUTE, #VærkDinVerden, 201

  • Del af 7døgnspronogse, Vejret Rundt, Rundetårn, 2018

  • #VærkDinVerden KUNSTRUTEN i Ringe, 2018

 

Arbejde i offentlige rum / Works in public spaces

 

Rundgang

En midlertidig stedspecifik udstilling på Godsbanen bestående af 20 tekst interventioner udarbejdet i træ, jern, plastikfolie og tusch, 2014.

Interventionerne forholdte sig til Godsbanens funktion som kulturproduktionscenter og som medspiller i det Aarhusianske og nationale kulturliv. Værkerne kommunikerede med omgivelserne på Godsbanens offentlige arealer, idet teksterne voksede på og i bygningen og i området omkring Godsbanen, samt i et vindue i et enkelt privat hjem på Skovgaardsgade med retning henimod Godsbanen.

Til RUNDGANG blev der produceret et kort: RUNDGANG – EN GUIDE og med det i hånden kunne du gå en runde og se, hvor tekstværkerne var opstillet i det specifikke Godsbanemiljø uden at “lede” forgæves. For at se hele udstillingen var en kikkert nødvendig, da det ellers ikke var umuligt at læse teksterne med det blotte øje. Værkerne talte med arkitekturen, bill-boards og skiltningen, som i forvejen findes i området og kilte sig ind i det virvar af ting, der i forevejen foregår på stederne, i og omkring Godsbanen konteksten - en hvepserede af kulturproducenter på mange niveauer og planer. Værkerne forsøgte at pege på de forskydninger, der opstår alt efter hvorfra du ser på verden og på din egen rolle som kulturproducent og kulturbruger. BLEV KULTUREN VÆK? er det samlende overordnede spørgmål der stilles.

 

 

Sugar Baby

SUGAR BABY – Man vælger selv centrum i Periferien! Eller det en roeoptager ikke kan klare alene!/
SUGAR BABY– YOU CHOOSE THE CENTRE OF THE PERIPHERY YOURSELF! Or What a Beet Harvester can not manage alone!

Deltagelse i Tumult, en festival for samtidskunst på Lolland Falster, Møn. Se www.Tumult.dk

Mit bidrag til Tumult var et samarbejde mellem unge fra Produktionsskolen på Lolland. Et borgerdeltagende land art projekt baseret på en ord-workshop med unge fra det området hvor festivallen fandt sted. 2 store tekster RIGHT HERE - RIGHT NOW blev høstet på gammeldags facon uden en roe-høster i 2 forskellige roemarker på Lolland. På same tid blev en video fra processen med de unge filmet fra luften. Filmen blev efterfølgende udstillet og doneret til lokale historiske museer. Lolland er det eneste roeproduktionssted i Danmark, de første tilflyttere der hjalp til med høsten var fra Polen. På udstillingstidspunktet var “udkantsdanmark” et upcoming negativt udtryk brugt til at karakterisere folk fra andre steder end byerne.

 

English

Participation in the Tumult, a festival for contemporary art that took place on Lolland Falster, Møn, and in Vordingborg in southern Denmark. More info at www.Tumult.dk

My contribution was a collaboration between young people from the Production school in Lolland.

A citizen’s participatory land art project based on a word workshop with young people living in the area where the festival took place. 2 large text ending up with RIGHT HERE - RIGHT NOW were harvested in old ways without the beet harvester in 2 different root fields of Lolland. A video was at the same time produced in collaboration with the youngsters, in the fields during the process and shooting from an airplane. above This film was afterwards exhibited and donated to the respectively Polakkassernen and the Sugar Museum, 2 small local historical museums in the area. Lolland has been and still is (now the only) sugar beet production area in DK. The first Danish newcommers helping with the beet harvesting where from Poland.


In Denmark we had this upcomming expression at the time of the exhibition ”Udkants Danmark/ Outskirts Denmark”, a negative expression of people living outside the cities in the countryside.

NOTER FRA NEES/ NOTES FROM NEES

Banner udstilling Ness-Skalstrup (DK) I samarbejde med Grete Aagaard. www.et4u.dk
http://93.166.201.10/et4u/index.php?id=231

Med udgangspunkt i den lokale husmand Peder Lykkes dagbog fra 1850 - 1937 har vi udarbejdet 12 bannere. Med udpluk fra Lykkes dagbogsnotater, nye/egne ordbogsdefinitioner samt pictogram-ligende figurer mimes et kommercielt billedsprog - magen til de til-salgsskilte man pt. ofte møder i provinsområder og landdistrikter i DK.

 

English
BANNER-EXHIBITION NEES-SKALSTRUP (DK) IN CO WITH GRETE AAGAARD
ET4U. NEES www.et4u.dk. Made in cooperation with Grete Aagaard.
 http://93.166.201.10/et4u/index.php?id=231

Based on writings from the diary of the local smallholder Peder Lykke (from 1850 - 1937 ) we prepared 12 sitespecific banners. With a selection from the Lykke diary entries, new/own dictionary definitions, and pictogram-like shapes, a commercial imagery - similar to those for-sale signs currently often meet in provincial and rural areas in DK - is mimicked.

Home
First derivation of home, residence (for example there where you feel good, enjoy the permit of a free stay 2. towards home, hometown, home region also home, homemade 3. other words; fortress, hut, palace, Territory 4. new Application; www. facebook.com/home

Potatoes
Root crop that came to this country from South America via Spain 2. plant is toxic but edible tubers 3. Expression: a hot potato, how lucky hoe his own potatoes 4. slang; contemporary term for Danes.


LYD _ TEKST _BILLEDER – BILLED_ TEKST _LYDE – 8541 SKØDSTRUP

I samarbejde med musikeren Henrik Corfitzen fra Skødstrup vi nord for Århus inddrage børn og unge fra området i produktionen af nye lyde og billeder. Sammen indsamler vi lokale fotos og soundscapes baseret på spørgsmål om, hvad vi kan lide, hvad der er, og hvad vi gerne mere af. Hvilke real-lyde og genstande kan børnene finde meningsfuld for Skødstrup-området, og hvilke elementer i lyd, billeder og tekster er karakteristiske for deres nærmiljø? Hvilke lyde er jeg omgivet af, og hvilke omgivelser jeg navigere i? Målet er en øget bevidsthed om ens tilstedeværelse i verden.

 

English
In collaboration with the musician Henrik Corfitzen from Skødstrup north of Aarhus we involve children and young people from the area in the production of new sounds and images. Together we collect local photos and soundscapes based on questions about what we like, what there is, and what we would like more of. What real-sounds and objects do the kids find meaningful for the Skødstrup-area, and what elements in sounds, images and texts are characteristic of their immediate environment? What sounds am I surrounded by and what surroundings am I navigating in? The aim is an increased awareness about one’s presence in the world.

One part of the project I did with the students was this billboard.